0987926099
Hà Nội
Copy link

Tổ chức Team Building

Mã : Team Building

| 524 Lượt xem

liên hệ

Những năm gần đây, Team Buidling là hoạt động không thể thiếu đối với các tổ chức và doanh nghiệp bởi vì những giá trị mà Team Building mang lại rất lớn.
Team Buidling không chỉ là những hoạt động giúp cho các thành viên tham gia có những giây phút vui vẻ, gắn kết. Hiện nay rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã áp dụng Team Building vào các hoạt động đào tạo nội bộ và xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
Với 6 năm kinh nghiệm, đã từng tổ chức Team Building cho hàng trăm doanh nghiệp, Vietvoice cam kết mang lại những phương án tổ chức, chi phí phù hợp nhất với từng đơn vị khách hàng.

Bình luận

Tổ chức Team Building

Mã : Team Building

liên hệ

Những năm gần đây, Team Buidling là hoạt động không thể thiếu đối với các tổ chức và doanh nghiệp bởi vì những giá trị mà Team Building mang lại rất lớn.
Team Buidling không chỉ là những hoạt động giúp cho các thành viên tham gia có những giây phút vui vẻ, gắn kết. Hiện nay rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã áp dụng Team Building vào các hoạt động đào tạo nội bộ và xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
Với 6 năm kinh nghiệm, đã từng tổ chức Team Building cho hàng trăm doanh nghiệp, Vietvoice cam kết mang lại những phương án tổ chức, chi phí phù hợp nhất với từng đơn vị khách hàng.

Dịch vụ (sản phẩm)

Vietvoice Summer Camp 2021 - Trại Hè Kỹ Năng Sống

Vietvoice Summer Camp 2021 - Trại Hè Kỹ Năng Sống

5,500,000 đ - 4,500,000 đ

561 Lượt xem

Tổ Chức Hội Khoá

Tổ Chức Hội Khoá

liên hệ

526 Lượt xem

Tổ Chức Gala Dinner

Tổ Chức Gala Dinner

liên hệ

508 Lượt xem

TEAM BUILDING CÔNG NGHỆ

TEAM BUILDING CÔNG NGHỆ

liên hệ

517 Lượt xem

Sự Kiện Đã Tổ Chức

Team Building Hệ Thống Y Dược IMC

Team Building Sứ Mệnh Lãnh Đạo - BNI Hà Nội 6

Họp Lớp Công Nghiệp 32 - Trường ĐHKT Quốc Dân

Team Building Rosa Bonita

Tiệc Tất Niên Hà Thành Foods 2020

Gala Lunch Hệ Thống Saffron Thủ Lĩnh

Trại Huấn Luyện Diamond Camp

Team Building - Trung Tâm Bán Miền Bắc 1 - TP Bank

0987926099
G

0987926099
Nhắn tin!