0987926099
Hà Nội
Copy link

Đào Tạo - Tự Tin Nói Trước Công Chúng

Mã : Tự Tin Nói Trước Công Chúng

| 321 Lượt xem

liên hệ

Tự Tin Nói Trước Công Chúng là chương trình đào tạo do Vietvoice tổ chức để hỗ trợ những người làm kinh doanh, các chủ doanh nghiệp nâng cao kỹ năng khi đứng trước đám đông thuyết trình, bán hàng, đào tạo nhân sự...
Khoá học đã thu hút được hàng trăm Học Viên đến từ các lĩnh vực công việc khác nhau và có được sự đón nhận tích cực từ các Học Viên tham gia.
Mỗi Học Viên tham gia đều cảm thấy vui vẻ, hiệu quả bởi phương pháp đào tạo và môi trường thực hành liên tục, nhờ đó Học Viên cảm nhận được sự cải thiện kỹ năng Nói Trước Công Chúng một cách mạnh mẽ của mình trong quá trình học tập.

Bình luận

Đào Tạo - Tự Tin Nói Trước Công Chúng

Mã : Tự Tin Nói Trước Công Chúng

liên hệ

Tự Tin Nói Trước Công Chúng là chương trình đào tạo do Vietvoice tổ chức để hỗ trợ những người làm kinh doanh, các chủ doanh nghiệp nâng cao kỹ năng khi đứng trước đám đông thuyết trình, bán hàng, đào tạo nhân sự...
Khoá học đã thu hút được hàng trăm Học Viên đến từ các lĩnh vực công việc khác nhau và có được sự đón nhận tích cực từ các Học Viên tham gia.
Mỗi Học Viên tham gia đều cảm thấy vui vẻ, hiệu quả bởi phương pháp đào tạo và môi trường thực hành liên tục, nhờ đó Học Viên cảm nhận được sự cải thiện kỹ năng Nói Trước Công Chúng một cách mạnh mẽ của mình trong quá trình học tập.

Dịch vụ (sản phẩm)

Sự Kiện Đã Tổ Chức

Team Building Hệ Thống Y Dược IMC

Team Building Sứ Mệnh Lãnh Đạo - BNI Hà Nội 6

Họp Lớp Công Nghiệp 32 - Trường ĐHKT Quốc Dân

Team Building Rosa Bonita

Tiệc Tất Niên Hà Thành Foods 2020

Gala Lunch Hệ Thống Saffron Thủ Lĩnh

Trại Huấn Luyện Diamond Camp

Team Building - Trung Tâm Bán Miền Bắc 1 - TP Bank

0987926099
G

0987926099
Nhắn tin!